• 2024 wordt overgangsjaar voor rookverbod op sportaccommodaties ZZC’20

    2024 wordt overgangsjaar voor rookverbod op sportaccommodaties ZZC’20.

    De overheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan zeventig organisaties in Nederland, waaronder de sportsector. Hierin is besloten dat het vanaf 01-01-2025 verboden is om te roken op sportaccommodaties. Dat betekent dat er vanaf 01-01-2025 niet meer gerookt mag worden op de sportparken van ZZC’20.

    In de algemene ledenvergadering van 23 oktober jl. kwam het gesprek op gang over 2024 als overgangsjaar in plaats van het vervroegen van een algeheel rookverbod naar 2024. Dit omdat men al zo dicht bij het jaar 2024 zit en dat er eerst bewustwording gecreëerd moest worden onder de bezoekers. Hierop is besloten door het bestuur om 2024 als overgangsjaar aan te houden, wat betekent dat er aangewezen rookplekken komen op beide accommodaties en dat alleen daar gerookt mag worden. De aangewezen plekken zijn de fietsenstalling bij zowel De Pol als De Pluimerskamp. Deze plekken zullen met borden worden aangegeven.

    Met ingang van 1-1-2025 komen deze aangewezen plekken te vervallen en is het roken niet langer toegestaan op de sportaccommodaties van ZZC’20. Zo kan iedereen in 2025 rookvrij genieten van onze mooie sport.