• Coffee Corner De Pol beschikbaar

    Mede ingegeven door een tekort aan vrijwilligers, maar ook bijna de onmogelijkheid om twee kantines te runnen, hebben we als bestuur besloten om op De Pol een onbemande locatie in te richten. Zodat we leden, begeleiders en bezoekers wat kunnen aanbieden. Vanaf vorige week is de “coffee corner” aan De Pol ingericht en beschikbaar! 

    Er zijn enkele kleine puntjes die nog moeten worden afgerond, maar dit hopen we snel voor elkaar te hebben.  We hopen hiermee een passende oplossing te hebben in het spanningsveld waar we mee worstelden. Enerzijds het bieden faciliteiten en het gevoel van gastvrijheid en anderzijds de operationele uitdagingen om twee volledige kantines te runnen.

    De direct betrokkenen hebben inmiddels bijbehorende instructies ontvangen. Mochten jullie zaken missen geef het dan door aan iemand van de kantinecommissie. We weten niet of we alle wensen kunnen inwilligen, maar we zullen er zeker naar kijken.

    --------

    Bestuur ZZC'20