• Corona actualiteiten:

  Voor wat betreft ZZC’20 gelden de volgende regels:

  1. Dat trainingen en wedstrijden voor alle senioren in principe vervallen, tenzij toestemming is verkregen van commissie voetbalzaken;
  2. De juniorenteams mogen blijven trainen. In overleg met trainers, leiders en wedstrijdsecretariaat ook de optie van trainen op zaterdag;
  3. Onderlinge wedstrijden van jeugdteams zijn toegestaan in overleg met het wedstrijdsecretariaat;
  4. Kantines, kleedkamers, wedstrijdsecretariaat en douches blijven gesloten;
  5. De verzorgers komen alleen bij ZZC’20 als daartoe aanleiding is en ze een berichtje krijgen van de spelers/ouders/trainers/leiders. Dit is omdat de verzorgers allemaal een zorg gerelateerd beroep hebben;
  6. Bij de training mogen ouders en andere bezoekers niet komen kijken;
  7. Er is geen publiek bij evt. onderlinge wedstrijden toegestaan, ook samenscholingen aan de poorten zijn onwenselijk. Houd 1,5 meter afstand;
  8. In de rust van oefenwedstrijden wordt geen ranja/thee geschonken. Neem eigen drinken mee.
  9. Na trainingen of oefenwedstrijden direct het ZZC’20-terrein verlaten.

  Corona-klachten?

  1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
  2. Is één van je gezinsleden getest, blijf thuis tot een negatieve testuitslag;
  3. In afwachting van je eigen testuitslag of die van één van je gezinsleden ga je in quarantaine: je komt niet naar ZZC’20, gaat niet trainen, spelen of training geven;
  4. Bij positieve testuitslag van jezelf of van één van je gezinsleden, ga je 10 dagen in quarantaine;
  5. Als je zelf óf één van je gezinsleden positief bent bevonden geef je dit direct door aan je trainer/leider.
  6. Deze neemt direct contact op met het bestuur;
  7. Het team van de positief bevonden speler, zal 10 dagen vanaf de testdag niet trainen en/of spelen. De spelers vallen ook niet in bij een ander team en komen niet op het sportcomplex. Uitgezonderd hierop zijn spelers die ook trainer/leider zijn van een ander team. Hen is het toegestaan om deze taak te blijven vervullen (mits klachtenvrij en met inachtneming van de 1,5 meter afstand).
  8. Trainers, leiders en coördinatoren van de betreffende teams is het ook toegestaan om deze taak te blijven vervullen (mits klachtenvrij en met inachtneming van de 1,5m)
  9. Overige teams kunnen gewoon blijven spelen;
  10. Bij twijfel: overleg met je trainer/coördinator/bestuur.
  11. Het bestuur kan afwijkend beslissen in het belang van ieders gezondheid en de vereniging.