• Declaratieformulier vrijwilliger

    Het bestuur biedt de mogelijkheid aan contributie betalende leden een vergoeding voor hun taak als trainer, leider, grensrechter of coördinator aan te vragen. Het gaat dan om leden die hun functie het hele seizoen hebben uitgevoerd. De vergoeding is vooral bedoeld als tegemoetkoming en stimulans voor met name jonge leden die nog geen eigen inkomen hebben en veel extra uren in de vereniging hebben gestoken. Aanvragen voor de vrijwilligersvergoeding voor het seizoen 2022/2023 kunnen nog tot 15 juni 2023 worden aangevraagd. Daarna wordt het seizoen afgesloten.

    Op deze pagina kun je het declaratieformulier invullen.

     https://www.zzc20.nl/privacy-policy