• Na de overtuigende besluitvorming op 30 januari jl. van de leden van beide clubs vv Zelhem en zsv Zelos tot definitieve fusie, heeft de fusiecommissie i.s.m. beide besturen de werkzaamheden voortvarend voortgezet om de fusie tot de nieuwe club ZZC’20 tot een succes te kunnen maken. Dat mede door diverse werkgroepen te formeren die op diverse deelterreinen de nodige zaken oppakken en regelen richting de fusie.

  Prioriteit kreeg daarbij met name de sponsoring van de tenues en toebehoren ten behoeve van alle teams die het seizoen ‘20/’21 van start gaan. Inmiddels is een principe keuze gemaakt voor de kledingleverancier (Claus Sport / Jako) en is er een speciale avond georganiseerd bij De Graafschap om zo huidige- en nieuwe sponsoren te informeren over de sponsormogelijkheden van de nieuwe club ZZC’20.

  Andere werkgroepen zijn gevormd en zijn/gaan i.s.m. de fusiecommissie leden bezig met de zaken op het gebied van; Voetbaltechnische Zaken Senioren/Jeugd (teams en staf seizoen ‘20/’21), Scheidsrechters, Accommodatie, Activiteiten, Facilitair (kleding / materialen), Kantine, PR & Sponsoring, Kantine alsook Organisatie / Juridisch en Financiën/Administratie. Van beide verenigingen zijn/worden de nodige personen direct betrokken bij de diverse werkgroepen.

  De Corona omstandigheden hebben inmiddels enorme impact op de wereld en zeker ook op de sport- en voetbalwereld in Nederland. Onzekere tijden met maar 1 absolute prioriteit; de gezondheid van de mensen.

  Door de omstandigheden rondom Corona is het organiseren en regelen van al de fusie zaken er niet gemakkelijker op geworden. Mensen hebben nu even (absoluut begrijpelijk) andere prioriteiten. Bovendien zijn beide voetbalcomplexen nu gesloten, zeker tot 6 april (en mogelijk langer tot 1 juni). Het overleggen en bespreken van zaken kan minder efficiënt zo.

  We willen echter het fusieproces bijzonder graag voortzetten, ondanks die omstandigheden, en willen er met de support van de leden alles aan doen het nieuwe seizoen succesvol met ZZC’20 te kunnen starten (nog even ter info; de 1e ledenvergadering staat gepland op 1 juli). Mogelijk/hopelijk kunnen er in de maand juni nog enige voetbalactiviteiten en eventuele andere activiteiten ter afsluiting van het seizoen plaatsvinden.

  Kortom, we gaan volop voort met het doel de realisatie van de fusie en houden jullie op de hoogte,

  Wouter Luimes, voorzitter ZSV Zelos – Gerbert Tiecken / Geert Somer, voorzitters VV Zelhem – Antoon Peppelman, voorzitter fusiecommissie