• Beste mensen,

  Hierbij een kort verhaal over de activiteiten van vrijdag 10 mei jl. 

  De deelnemers werden rond zeven uur ontvangen met koffie en iets lekkers op het terras van de Boldiek.

  De voorzitter van de Club van 100, Ben Groot Roessink hield een beknopt welkomstwoord en vroeg de leden hierbij ook om met suggesties te komen voor besteding van de gelden van de Club van 100.

  Eén van de ervaren gidsen gaf een korte inleiding over het ontstaan van het Boelekeerlspad en kort erna gingen de deelnemers onder begeleiding van deze gidsen het prachtige gebied in.

  Door de mooie en interessante verhalen, vaak verpakt in een komisch jasje, werd deze rondleiding een groot succes.

  Bij terugkomst stond er een drankje klaar maar was er ook een schietsimulatiespel, enigszins vergelijkbaar met het Kleiduivenschieten maar nu dan met een laserstraal.

  Een “hevige strijd” brandde los, want wie wil er nu geen Schutterskoning- of Koningin worden. Lange tijd leek het duidelijk wie deze begerenswaardige titel zou veroveren, maar uiteindelijk ging Alfred Beeftink met de glorieuze eer strijken.

  De organisatie kreeg na afloop veel complimenten over deze uitgestelde Nieuwjaars-wandeling.

  Wij danken de gidsen van harte voor de invulling van deze activiteit en de Boldiek voor het kosteloos beschikbaar stellen van het simulatiespel.

  Zoals door de voorzitter benadrukt zien wij graag suggesties over de invulling van  toekomstige projecten, eventueel in samenspel met het dagelijks bestuur van ZZC’20.

  Dank voor jullie komst, een bijgevoegde foto impressie, in willekeurige volgorde, geeft een goed overzicht van de verschillende activiteiten.

  Het Bestuur van de

  Club van 100  -  ZZC’20