• Ondertekening gewijzigde statuten ZZC’20

 • Op 1 juli van dit jaar werd de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)  in Nederland van kracht. Deze wet verandert een aantal regels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen en is bedoeld om de kwaliteit van het besturen te verhogen.

  In deze wet is o.a. bepaald dat de statuten van verenigingen en stichtingen vóór 01-07-2026 aangepast dienen te worden aan de bepalingen van de WBTR.

  Het bestuur van ZZC’20 heeft echter besloten om hier meteen mee aan de slag te gaan en de huidige statuten aan te passen aan de wettelijke bepalingen van de WBTR.

  Na de nodige wijzigingen in  de bestaande statuten aangebracht te hebben werden de concept statuten ter goedkeuring verstuurd naar de KNVB, waarna goedkeuring volgde.

  In de Algemene Ledenvergadering van ZZC’20 op 11 oktober jl. werden door bestuursondersteuner Otto Duursma de meest belangrijke bepalingen uit de WBTR toegelicht waarna de gewijzigde statuten ter goedkeuring werden voorgelegd aan de leden.

  Voorzitter Wouter Luimes  stelde vervolgens de vraag of de leden akkoord waren met de voorgestelde wijzigingen waarna een algehele goedkeuring volgde.

  Laatste stap was het ondertekenen van de akte bij notariskantoor Blankestijn in Zelhem.

  De akte werd op vrijdag, 19 november jl. namens het bestuur ondertekend door secretaris Yvonne Regelink, waarna ook de notaris zijn handtekening onder de akte plaatste.

  Met het ondertekenen van deze  akte heeft ZZC’20 aan haar verplichtingen conform de WBTR voldaan.

  De gewijzigde statuten zijn elders op deze website te lezen.