• Recent heeft er op sportpark Pluimerskamp in Zelhem een metamorfose plaatsgevonden

    Er is flink gegraven, oude materialen en groen verwijderd, en meer dan 100 kubieke meter zand opgebracht voordat het vernieuwen en opbouwen van de volledige entree kon beginnen. Vervolgens is het gehele terrein opnieuw ingericht en van bestrating te voorzien.

    Het meest in het oog springend zijn de nieuwe speelvoorzieningen voor de jongste jeugd en de absolute blikvanger het Pannaveld voorzien van een kunstgras ondergrond die milieuvriendelijk, en veilig voor de gebruikers is ingestrooid met kurk.

    Natuurlijk was de professionele inbreng van verschillende leveranciers noodzakelijk maar nagenoeg alle leveranciers hebben ook op een of andere wijze een sponsorbijdrage geleverd. Daarnaast maakten sponsoren en donateurs het ons mogelijk om dit te doen. Essentieel om dit plan te kunnen realiseren was de genereuze bijdrage van de club van honderd, zonder dat had de vereniging dit niet kunnen doen. De mooie bijdrage vanuit het Rabobank coöperatiefonds was vervolgens de laatste zet in de rug om dit te kunnen realiseren. Daarmee laat Rabobank zien waar ze voor staat. Een partner in de samenleving die een actieve bijdrage wil leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio.

    Wij danken Rabobank, supporter van de Achterhoekse sport en cultuur, bijzonder voor hun bijdrage.