• Kampioenschap

  NA KAMPIOENSCHAP GEEN RONDJE DOOR HET DORP OP DE ‘PLATTE KAR”

  Voor iedereen die wel eens kampioen is geworden met zijn team is dit heel herkenbaar en nagenoeg altijd onderdeel van het feest behorend bij het kampioenschap.
  Het bestuur heeft echter besloten om deze mooie traditie niet langer toe te staan gezien de grote risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van personen op een platte kar welke getrokken wordt door een tractor of op een open vrachtauto.
  De KNVB, gemeente Bronckhorst en de politie hebben onlangs opnieuw de verenigingen opnieuw gewezen op de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties welke het vervoer van een feestend team op een platte kar of een open vrachtauto met zich meebrengt.
  Onlangs vond in Waardenburg een ongeval plaats waarbij een platte wagen kantelde waarop een voetbalteam stond welke zojuist kampioen was geworden.
  Ruim 20 gewonden, waarvan enkele zeer ernstig, was de trieste balans na dit ongeval.

  Even de feiten op een rijtje:
  Artikel 61 b van het RVV luidt:

  • Het is verboden personen te vervoeren op een aanhangwagen welke getrokken wordt door een motorvoertuig (tractor) of in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig (vrachtauto). Ontheffing is mogelijk maar alleen in het geval van optochten, zoals carnaval , bloemencorso’s etc. De bestuurder van de tractor of de chauffeur van een vrachtauto die op deze wijze personen vervoeren zijn op grond van dit artikel dus strafbaar.
  • Indien zich een ongeval voordoet en er raken personen gewond c.q. er ontstaat schade dan zijn zowel de bestuurder van de tractor als de eigenaar van de tractor en de aanhangwagen / vrachtwagen juridisch aansprakelijk voor de ontstane schade. Er kan geen beroep gedaan worden op b.v. een WA verzekering aangezien het een verboden gedraging betreft. De gevolgen na een ongeval kunnen dus enorm zijn!
  • Hoewel de vereniging juridisch niet aansprakelijk is voor eventuele schade ontstaat wel grote negatieve publiciteit en in het verlengde daarvan imago schade voor ZZC’20 Bij een eventueel ongeval zal ZZC’20 namelijk zonder twijfel onderdeel uitmaken van berichten in de media.


  Op grond van het vorenstaande heeft het bestuur van ZZC’20 besloten om bij een kampioenschap niet langer toe te staan dat er een rondje door het dorp wordt gemaakt op een platte kar of een open vrachtauto. 

  Vorenstaande is vastgesteld en besloten in de bestuursvergadering van 09-07-2020