• Scheidsrechters info

  Het werven van de scheidsrechters is al een hele opgave, dus is het zaak de scheidsrechters die je hebt, voor de vereniging te behouden.  Dit trachten we bij ZZC’20 te doen door een klimaat te scheppen, waarbij de scheidsrechter zich prettig voelt en er voor te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt is, waar hij/zij op terug kan vallen bij eventuele problemen.

  Dit is bij ZZC’20, naast de Coördinator / Praktijkbegeleider ook het Hoofdbestuur, dat altijd de scheidsrechter in bescherming zal nemen, wanneer dat nodig is.

  Daarnaast zal de Praktijkbegeleider de [aankomend] scheidsrechter begeleiden bij het fluiten van de wedstrijden en een feedback geven op zijn / haar functioneren. Jaarlijks vóór aanvang van de competitie staat er een overleg gepland met alle scheidsrechters over diverse zaken, zoals:

  • Spelregelwijzigingen
  • Het omgaan met gele en rode kaarten
  • Wedstrijdgerichte situaties
  • En andere belangrijke zaken  die ter tafel komen

  Tijdens de competitie worden alle clubscheidsrechters met enige regelmaat door de Scheidsrechter-coördinator uitgenodigd voor een overleg, waar een ieder zijn / haar ervaringen die men heeft beleefd de afgelopen periode, kan delen met andere scheidsrechters. Het doel van deze bijeenkomst is, te leren van elkaars ervaringen om op die manier een betere scheidsrechter te worden.

  Alle senior-scheidsrechters worden door ZZC’20 voorzien van:

  • Een compleet scheidsrechters-tenue
  • Notitieblokjes voor wedstrijdgegevens
  • Gele en rode kaarten
  • Een fluit met koord
  • Een toss-muntje
  • Voor junior Scheidsrechters een vastgestelde vergoeding, per gefloten wedstrijd
  • Een wedstrijdhesje
  • Voor senior scheidsrechters een algemeen geldende vergoeding voor clubscheidsrechters
  • Gratis bijscholing

  Aan het einde van het seizoen worden alle clubscheidsrechters uitgenodigd voor de Vrijwilligers- Feestavond van ZZC’20.

  Door de fusie en daardoor de noodzaak voor een bredere elftalinvulling, zijn wij op dit moment dringend  op zoek naar junior- en senior-scheidsrechters voor het komend seizoen. Graag daarom een reactie zodat we deze vacatures in kunnen vullen.

  Mailadres: scheidsrechters@zzc20.nl