• Ton's Penalty

  Activiteit,

  Januari 2021,

  Ik loop het complex Pluimerskamp op. Geen enkele activiteit, een dooie boel. Het veld ligt er goed bij, de reclameborden rondom het veld staan er strak bij, logisch natuurlijk als er niet gevoetbald wordt. Er staat een schrale wind, de zon schijnt voorzichtig. Eigenlijk staat dat symbool voor de huidige situatie.

  Afgelopen dinsdag heeft de overheid tijdens de reguliere persconferentie, weer gesproken en uitgelegd dat de huidige maatregelen voorlopig van kracht blijven. De gebarentolk probeert uit alle macht de veelheid aan  informatie, handmatig en met een intens zorgelijk gezicht, naar ons te vertalen. Iedere spreker heeft zijn eigen tolk, die serieus met een knipoog wordt verwelkomd.

  Wat volgt is een avond vol met uitleg, commentaar en suggesties. Ik vraag me af waar deze specialisten blijven als op termijn de Corona-crisis voorbij is. Een zwart gat blijft dan over. Eenzame opsluiting in het laboratorium, spelen met reageerbuisjes, niemand is meer geïnteresseerd. Niks geen pandemie, terug in het negen tot vijf ritme, in geen enkele studio wordt op hen gewacht. Gewoon thuis een gekookt aardappeltje met spruitjes, al of niet met een stukje vlees en aanwezigen die niet willen luisteren.

  Vroeger was er bij een aankomende epidemie alleen Ab Osterhaus. Die dan wijze dingen zei en niet door derden gecorrigeerd kon worden. Eenvoudigweg omdat er niemand was die het beter wist. Nu is er een keur aan specialisten op elk vakgebied en bestaat zoiets als een gecompliceerd rooster om iedere specialist aan het woord te laten komen. En zijn er zelfs een professionele groepen die de regering adviseren in de behandelmethode en de te volgen route en IC-capaciteit als onderling competitie-element wordt gebruikt. Heel af en toe als het rooster het toelaat, wordt een vermoeid en verdrietig kijkende Ab Osterhaus opgevoerd. En die zegt om zich van zijn beroepsgroep te onderscheiden, meestal tegenstrijdige dingen. En schept op die manier weer een aantal dagen flinke verwarring in het bestaande medische circuit.

  Ook in de kantine is het rustig. Men is bezig met groot onderhoud aan de bar. Onwerkelijk omdat er voorlopig niemand aan zal schuiven en het daarom een zinloze handeling lijkt. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele Horeca in Nederland. Bier raakt over datum en wordt in grote hoeveelheden weggespoeld, etenswaren verdwijnen in de vuilnisbak, uitbaters raken langzaam op het kookpunt.

  Hoe lang zal dit nog duren. Komt het sportief en commercieel nog wel goed. Niemand kan daar iets zinnigs over zeggen, geen specialist, ook Ab Osterhaus niet.

  Ton le Noble