• Vernielingen op sportparken de Pluimerskamp en de Pol

    In de jaarvergadering van oktober 2023 hebben bestuur en leden van ZZC’20 besloten om het jaar 2024 als overgangsjaar te gebruiken voordat we tot rookvrije accommodaties overgaan, zoals de KNVB voorschrijft. Daarom waren er, op verzoek van de leden, tijdelijke rookzones aangebracht in de beide fietsenstallingen. Er zijn verwijsborden, tekstborden en asbakken opgehangen op de aangewezen rookplek. De vereniging heeft een flink bedrag uitgegeven aan maatregelen. Doel van de rookzones is het rookvrij maken van de oude rookplekken; de ingang van de kantine, het terras en de ingang van de complexen.

    Helaas zijn de borden vernield en asbakken en borden gestolen. Hierdoor is de vereniging (en dus de leden) gedupeerd. We vragen de daders zich bij het bestuur te melden om een betalingsregeling te treffen. We wijzen de vandalen op de in gebruik genomen camerabewaking. Daarnaast vragen we aan alle leden, familie en ouders van jeugdleden die meer weten over deze zaak een melding te doen, in het belang van de vereniging.

    Bestuur ZZC’20