• Joop Groot Roessink

  Joop Groo
 • Marniek Hebbink

 • Als speler, trainer, coach, begeleider of ouder kun je een probleem hebben met iets wat de vereniging betreft, een probleem hebben van persoonlijke aard dat invloed heeft op je elftal of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie kun je dat bespreken met de trainer, coach of begeleider.

  Maar… sommige klachten en opmerkingen liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, of over racisme. Voor een speler of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, maar voor een trainer, coach of begeleider kan dat ook het geval zijn.

  Het is dan belangrijk dat er iemand is waar je naar toe kunt en die weet hoe je met zulke gevoelige onderwerpen om moet gaan. Het bestuur van ZZC’20 heeft daarom besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen.

  Sporten doe je voor je plezier

  ZZC’20 wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport en wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve voetbalvereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

  ZZC’20 is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie.

  De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met hem/haar bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen.

  Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie de klacht is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet dit wil.

  Wanneer het tot het melden van klachten of aangifte komt, kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven.

  Er kan zich ook een situatie voordoen dat jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze heeft in elk geval de bereidheid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.